Cégtörténet

Cégtörténet
by agriahuman

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának közvetett tulajdonában áll, az Evat Zrt. cégcsoport tagja.

Társaságunk fő célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásának megszervezése és lebonyolítása. Komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy a munkaerő-piacról kiszoruló emberek mind szélesebb rétegei számára biztosítsunk egészségi állapotukhoz igazodó, képességeik kibontakoztatására alkalmas, értékteremtő munkát.

Az észak-magyarországi régió egyik legnagyobb létszámú rehabilitációs foglalkoztatójaként Heves megyében található telephelyeinken és egri székhelyünkön összesen meközelítőleg 600 munkavállalót foglalkoztatunk. Munkatársaink 90%-a megváltozott munkaképességű. Az 1993-as alapítás óta sokrétű tapasztalatra és nagy gyakorlatra tettünk szert az egészségkárosodással, illetve fogyatékkal élő személyekkel folytatott munkában. A kezdetektől arra törekszünk, hogy az adottságaik miatt a munkaerő-piacról kiszoruló emberek megfelelő környezetben, a képességeik kiaknázásával, az elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás mellett, visszataláljanak a munka világába.

A foglalkoztatottak speciális helyzetéből adódóan, a munkafeltételek biztosításánál az átlagos ipari gyakorlattól eltérően kell eljárnunk. Ez az eltérő jelleg amely esetenként jelentős plusz anyagi ráfordításokat igényel – az alábbi területeken érvényesül:

  • munkaidő beosztás, munkarend
  • munkahelyek, munkaeszközök kialakítása (akadály-mentesítés)
  • egészségügyi ellátás

A munkahelyek, munkaeszközök a személyek testi, egészségi állapotához igazodóan kerülnek kialakításra. A Munka Törvénykönyve által előírtakhoz képest pozitívan térünk el a dolgozók megmaradt munkavégző képességének megóvása érdekében (pl. többszöri pihenőidő biztosítása, részmunkaidő alkalmazása). Szerződött üzemorvosunk alapossága pedig hozzájárul ahhoz, hogy mindenkit mindig az aktuális egészségi állapotának megfelelő munkakörben foglalkoztassunk. Rehabilitációs mentoraink rendszeresen ellenőrzik és gondoskodnak arról, hogy a munkaviszony kezdetétől a végéig minden munkatársunk részére a kellő munkafeltételeket biztosítsuk.

Az alkalmazottak egészségi állapotának megőrzése kulcsfontosságú számunkra, ezt elősegítve kialakítottunk egy egészségügyi centrumot, melyben üzemorvosi javaslat alapján masszázst és egyéb fizioterápiás kezeléseket vehetnek igénybe munkatársaink rekreáció céljából. Az egészségügyi centrum dolgozói szintén megváltozott munkaképességűek, így ez a projekt egyúttal munkahely-teremtési célt is szolgál.

Megszakítás