Projekt azonosítószáma: GINOP-6.1.5-17-2018-00214

Kedvezményezett neve: Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: „Munkahelyi képzések megvalósítása az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft-nél.”

Támogatás összege: 14 357 800 Ft

Mértéke: 100 %

Projekt időtartama: 2019.06.01-.2020.05.31.

Társaságunk fő célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásának megszervezése és lebonyolítása. Komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy a munkaerő-piacról kiszoruló emberek mind szélesebb rétegei számára biztosítsunk egészségi állapotukhoz igazodó, képességeik kibontakoztatására alkalmas, értékteremtő munkát. Igyekszünk minden olyan programban részt venni, mely segíti munkavállalóink fejlesztését és a munkakörnyezet megfelelő kialakítását. Jelenleg részt veszünk a Ginop 6.1.5-17 nagyvállalatoknak kiírt munkavállalók képzési projektében, ahol több mint 100 fő megváltozott munkaképességű számára, gondolkodás fejlesztési technikákat, személyiség fejlesztést, kommunikációs tréninget, informatikai ismereteket és egyéb fejlődésüket szolgáló oktatást végzünk egy éven keresztül.

A nagyvállalati GINOP pályázatban megvalósítani tervezett képzések keretében szeretnénk dolgozóink elméleti és gyakorlati felkészültségét, sokoldalúságát növelni. Képzéseink célja elsősorban az önmagukba vetett hit megerősítése, a külső és belső igényekhez történő alkalmazkodás fejlesztése.

Rendkívül sok hasznos képzési ötlet merült fel, amit már évek óta tervezünk megvalósítani, de anyagi okból nem tudott ez idáig megtörténni. A piaci elvárások nehezen tolerálják a rehabilitációs foglalkoztatásban rejlő problémákat. Bízunk benne, hogy jelenlegi projektben végzett fejlesztésekkel hatékonyabbá tudjuk tenni cégünk működését, illetve dolgozóink munkavégzését.

A bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek száma: 11 fő, informatikai ismeretek oktatáson fognak részt venni, amely a mindennapos informatikai tevékenységhez elengedhetetlen fontosságú.

Jelenleg 565 fő (2019. június) munkavállalót foglalkoztatunk melyből a támogatási kérelem keretében 105 dolgozónk (60 fő nő, 56 fő férfi) továbbképzésére igényeltünk támogatást. A képzésben összesen 116 fő fog részt venni, melyből a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyek száma: 11 fő.

A projektről további tájékoztatás érhető el:  http://euprojektek.hu/agria_human 

 

Központ

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Iskola u. 2 sz.
Postacím: 3300 Eger, Pf.: 266
Telefonszám: 36/510-602
Mobil: 36/30 431-0180
E-mail: agriahuman@agriahuman.hu

Adószám: 11163895-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-021223

Céget nyilvántartó cégbíróság:
Egri Törvényszék Cégbírósága

Papírüzem

Tel.: 36/537-237
E-mail: papiruzem@agriahuman.hu

Nyomdaüzem és könyvkötészet

Tel.: 36/578-053
E-mail: nyomda@agriahuman.hu

Intézményi szolgáltatás

Tel.: 36/510-742
E-mail: szolgaltatas@agriahuman.hu

Varroda, Ruhajavító

Tel.: 36/510-609
E-mail: varroda@agriahuman.hu

Munkaerőfelvétel

Tel.: 36/510-608
E-mail: munkaugy@agriahuman.hu